log in

Uprawnienia

Uprawnienia instytucji dozorowych i towarzystw kwalifikacyjnych

 • UDT - uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu (decyzja nr UD-23-01-M/01/98); dokonywania modernizacji (decyzja nr UD-23-1-P/2-23) suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek, elementów urządzeń dźwignicowych; dokonywania napraw (decyzja nr UD-23-1-N/2-23) suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych; wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.
 • WDT - uprawnienia do napraw i modernizacji wciągarek i wciągników, suwnic; wydane przez Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Decyzja nr 303-03/WDT/UTB/23.
 • TÜV NORD - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 1090-2:2018-09 dla wyrobów budowlanych w zakresie elementów konstrukcji nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC 3.
 • TÜV NORD - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych dla procesów spawania na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 w zakresie technologii spawania zapewniających właściwą produkcję i kontrolę wyrobów spawanych.

Dla działań takich jak: projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawy, remonty, instalowanie i serwis urządzeń dźwignicowych, konstrukcji stalowych i części maszyn, FUD S.A. posiada następujące certyfikaty:

 • PN-EN ISO 9001:2015-10 - certyfikat ECJIP na zgodność z normą dla Systemu Zarządzania Jakością,
 • PN-ISO-45001:2018-06 - certyfikat ECJIP na zgodność z normą dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • PN-EN ISO 14001:2015-10 - certyfikat ECJIP na zgodność z normą dla System Zarządzania Środowiskowego.

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria