log in

Modernizacje

Modernizacje

Modernizowane żurawie dokowe produkcji FUD Modernizowane żurawie dokowe produkcji FUD

FUD S.A. oferuje modernizacje różnych typów żurawi i suwnic.

Modernizacje dotyczą:

 • przywrócenia parametrów użytkowych,
 • poprawy parametrów użytkowych,
 • rozszerzenia zakresu działania,
 • wprowadzenia nowych technologii w sterowaniu, elektronice i napędach,
 • lepsze wykorzystanie konstrukcji poprzez zwiększenie udźwigu, szybkości i trwałości.

Modernizację poprzedza ekspertyza. Na bazie dużego doświadczenia FUD S.A. w tej dziadzienie jesteśmy w stanie określić czy cele użytkowe wyznaczane przez Klienta są osiągalne oraz czy ich koszt jest atrakcyjny w relacji do nowego urządzenia tego typu.

Dokonujemy też ekspertyz konstrukcji podtorza pod kątem jego zdolności do wyższych udźwigów oraz ewentualnej możliwości jego poniesienia.

W wyniku modernizacji urządzenie uzyskuje, zakładane często nowe znacznie lepsze parametry użytkowe. Wymianie podlegają wszystkie zużyte elementy napędowe, aparatura i sterowania. Lepiej wykorzystane zostają parametry konstrukcyjne wyrobu.

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria