log in

Aktualności i nowości produktowe

Dotacja na kapitał obrotowy dla FABRYKI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.

Dotacja na kapitał obrotowy dla FABRYKI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.

 • Program Operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Oś priorytetowa POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • Działanie POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Efektem docelowym projektu jest:

 • Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
 • Okres realizacji programu: 01.08.2020 do 31.10.2020
 • Udział dofinansowania z Unii Europejskiej: 100%
 • Całkowity wydatki na realizację projektu: 354 052,44

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria