log in

Aktualności i nowości produktowe

Opracowanie rozproszonego systemu monitorowania pracy urządzeń transportowych dedykowanego do suwnic natorowych i bramowych oraz żurawików warsztatowych

Potrzeba monitorowania i analizowania parametrów pracy takich urządzeń jak suwnice jest niezbędnym elementem do
poprawy bezpieczeństwa ich pracy, efektywności wykorzystania, jak również jest podstawą do stworzenia zaawansowanych
systemów diagnostycznych urządzeń transportowych. Istotnymi narzędziami poprawiającymi bezpieczeństwo urządzeń są
określenie trwałości oraz aktualnego resursu maszyny oraz predykcja strategii eksploatacji na podstawie dotychczasowej
historii pracy.W związku z powyższym, idąc na przeciw wymogom rynkowym i podążając za ideą innowacyjności w przemyśle Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. podpisała umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Opracowania rozproszonego systemu monitorowania pracy urządzeń transportowych dedykowanego do suwnic natorowych i suwnic bramowych oraz żurawików warsztatowych" w ramach w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu zwiększającego wartość wytwarzanych urządzeń poprzez wprowadzenie nowych możliwości kontrolowania, badania, diagnostyki układów technicznych w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) dzięki modelowaniu danych pozyskiwanych z komponentów oraz ich walidacji. Efektem docelowym projektu jest:
1)zmniejszenie kosztu eksploatacji dla Klienta końcowego poprzez optymalizację działań serwisowych.
2)posiadanie technologii i wiedzy do tworzenia systemów monitorowania pracy suwnic zwiększających ich niezawodność i
bezpieczeństwo;
3)wyposażenie produktów w opracowany system monitorowania parametrów eksploatacyjnych i praktyczną realizacje stałego
(24 godzinnego) nadzoru nad sprzedawanymi urządzeniami;
4)sprawdzenie technologii mogącej być podstawą do stworzenia zaawansowanego systemu diagnostyki technicznej maszyn
Projekt wpisuje się w implementację Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysłu 4.0 (Industry 4.0)

Całkowity koszt realizacji projektu: 492 000,00 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 323 000,00 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria