log in

Projekty Unii Europejskiej

1. Opracowanie rozproszonego systemu monitorowania pracy urządzeń transportowych dedykowanego do suwnic natorowych i bramowych oraz żurawików warsztatowych

Potrzeba monitorowania i analizowania parametrów pracy takich urządzeń jak suwnice jest niezbędnym elementem do poprawy bezpieczeństwa ich pracy, efektywności wykorzystania, jak również jest podstawą do stworzenia zaawansowanych systemów diagnostycznych urządzeń transportowych. Istotnymi narzędziami poprawiającymi bezpieczeństwo urządzeń są określenie trwałości oraz aktualnego resursu maszyny oraz predykcja strategii eksploatacji na podstawie dotychczasowej historii pracy.

W związku z powyższym, idąc na przeciw wymogom rynkowym i podążając za ideą innowacyjności w przemyśle Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. podpisała umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Opracowania rozproszonego systemu monitorowania pracy urządzeń transportowych dedykowanego do suwnic natorowych i suwnic bramowych oraz żurawików warsztatowych" w ramach w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu zwiększającego wartość wytwarzanych urządzeń poprzez wprowadzenie nowych możliwości kontrolowania, badania, diagnostyki układów technicznych w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) dzięki modelowaniu danych pozyskiwanych z komponentów oraz ich walidacji.

Efektem docelowym projektu jest:

 • zmniejszenie kosztu eksploatacji dla Klienta końcowego poprzez optymalizację działań serwisowych,
 • posiadanie technologii i wiedzy do tworzenia systemów monitorowania pracy suwnic zwiększających ich niezawodność i bezpieczeństwo,
 • wyposażenie produktów w opracowany system monitorowania parametrów eksploatacyjnych i praktyczną realizacje stałego (24 godzinnego) nadzoru nad sprzedawanymi urządzeniami,
 • sprawdzenie technologii mogącej być podstawą do stworzenia zaawansowanego systemu diagnostyki technicznej maszyn.

Projekt wpisuje się w implementację Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysłu 4.0 (Industry 4.0).

Całkowity koszt realizacji projektu: 492 000,00 PLN.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 323 000,00 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).
Czas realizacji projektu: 01.07.2018r. - 30.11.2019r.

2. Dotacja na kapitał obrotowy dla FABRYKI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.

 • Program Operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Oś priorytetowa POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • Działanie POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Efektem docelowym projektu jest:

 • Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
 • Okres realizacji programu: 01.08.2020 do 31.10.2020
 • Udział dofinansowania z Unii Europejskiej: 100%
 • Całkowity wydatki na realizację projektu: 354 052,44

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria