log in

Aktualności i nowości produktowe

POIR.02.03.02-AA.09-12-001/20 - Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER

Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 1 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Ogłoszenie
Numer
2020-11481-19758
Id
19758
Powstaje w kontekście naboru
POIR.02.03.02-AA.09-12-001/20 - Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym
dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER
Tytuł
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i
inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zakłada, iż w ramach realizacji projektu do 15% usługi może ulec zmianie (w ramach
obustronnej zgody pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą)
Warunki zmiany umowy
1.?Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy:
??nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności
na skutek zmian wynikających z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami
Pośredniczącymi;
??nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz
danych identyfikacyjnych;
??nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
??nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
??nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
??dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o
zamówienie, ani na wynik postępowania;
??zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu;
??zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2.?Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy konieczność
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 2 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – np. zmiany obowiązującego prawa, istotna zmiana warunków świadczenia usługi.
Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-01
1. Ogłoszenie nr FUD-01/BON/2020 z Załącznikami 1 ÷ 6
2. Wzór Umowy Warunkowej realizacji Projektu GULIWER
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-01
Data ostatniej zmiany
2020-12-01
Termin składania ofert
2020-12-11 15:00:00
Planowany termin podpisania umowy
2020-12
Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Fabryka Urządzeń Dźwigowych Spółka Akcyjna
GEN. K. SOSNKOWSKIEGO 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8220003855
Osoby do kontaktu
Jacek Witka
tel.: +48 601 365 524
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Robert Abramowski
tel.: +48 602 846 961
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Części zamówienia
Część: 1
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 3 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Tytuł części 1
Modułowy System GULIWER
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE
Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa
Podkategoria
Usługi badawcze
Opis
Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego
prac B+R+I mających na celu realizacji projektu polegającego na zaprojektowaniu „Modułowej
platformy transportowej z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii
ruchu - GULIWER”. 2.?Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego technicznie
wyrobu umożliwiającego spełnienie oczekiwań klientów poszukujących nowoczesnych
rozwiązań techniczno/technologicznych ograniczających fizyczną pracę człowieka na liniach
produkcyjnych/placach fabrycznych.
ZADANIE 1: Działanie 1:
Opracowanie koncepcji "Modułowego Systemu GULIWER" o napędzie elektrycznym, o następujących
parametrach ogólnych:
??udźwig (nośność) modułu: 50 [t]
??prędkość jazdy zespołu z obciążeniem: do 1 [m/s],
??szerokość: min. 2 [m],
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu zasilania platform Modułowego Systemu GULIWER, w tym:
??dobór parametrów zasobnika energii w zależności od zdefiniowanych wymagań dotyczących
maksymalnej mocy niezbędnej do realizacji zadanych warunków jazdy.
??analiza możliwości zastosowania zestawu baterii akumulatorów elektrochemicznych różnego
typu jak również możliwości współpracy takiej baterii z zestawem superkondensatorów w celu
podniesienia możliwości pracy źródła w warunkach obciążeń wysoką mocą.
Działanie 3:
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 4 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Zaprojektowanie układu napędowego jazdy platformy Modułowego Systemu GULIWER, w tym:
??opracowanie i analiza strategii sterowania napędem uwzględniająca pracę zespołu silnik spalinowy
- generator w warunkach minimalizacji energii pobieranej z zasobnika energii oraz minimalizacji
zużytego paliwa.
ZADANIE 2: Działanie 1:
Zaprojektowanie zawieszenia kół (wahaczy) wraz z układem skrętu, wyrównywania nacisków,
podnoszenia i samopoziomowania układu platform Modułowego Systemu GULIWER.
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu hydraulicznego platform Modułowego Systemu GULIWER;
Działanie 3:
Zaprojektowanie konstrukcji nośnej platform Modułowego Systemu GULIWER
ZADANIE 3 Działanie 1:
Opracowanie systemu sterowania Modułowego Systemu GULIWER
Rezultat końcowy projektu:
Projekt końcowy w rozbiciu na poszczególne zespoły i układy systemu platform, wraz z rysunkami
wykonawczymi elementów i zespołów przeznaczonych do wytwarzania od podstaw;
Dokumentacja:
Opracowanie zakresu i programu szkolenia operatorów platform Modułowego Systemu GULIWER.
Ogólne założenia realizacyjne:
Zamawiający zakłada, iż w ramach realizacji projektu 15% usługi może ulec zmianie (w ramach
obustronnej zgody pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą),
Innowacja produktowa (Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym
dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER) o następujących cechach innowacyjnych rozwiązań:
??System transportu oparty na modułach-platformach o regulowanej wysokości i kontrolowanym
obciążeniu o 4 stopniach swobody – każda we wszystkich kierunkach + 2x obrót względem osi
pionowej,
??Obrót platformy względem podłoża i ładunku,
??Ciągła kontrola rozkładu obciążenia i bezpieczeństwa ruchu,
??Platformy współpracujące symultanicznie – poruszające się w sposób zapewniający zakładaną
trajektorię przemieszczania ładunku. Modułowe zespoły, które podstawiane pod ładunki razem
przenoszą dobierając indywidualną trajektorię ruchu platformy.,
??Wózek/platforma kontroluje swoje obciążenie / część przenoszonego ciężaru.
??System sterowania i stabilizacji obciążenia platformy-modułu zapewnia samopoziomowanie
pojedynczego modułu jak i ich zespołów.
Wymagana innowacyjność nowego produktu: minimum krajowa
Kody CPV
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 5 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
miński
Gmina
Mińsk Mazowiecki
Miejscowość
Mińsk Mazowiecki
cała Polska
Kraj
Polska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-03-01
Koniec realizacji
2021-07-31
Opis
Działanie 1:
Opracowanie koncepcji Modułowego Systemu GULIWER o napędzie elektrycznym, o następujących
parametrach ogólnych:
??udźwig (nośność) modułu: 50 [t]
??prędkość jazdy zespołu z obciążeniem: do 1 [m/s],
??szerokość: min. 2 [m],
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu zasilania platform Modułowego Systemu GULIWER, w tym:
??dobór parametrów zasobnika energii w zależności od zdefiniowanych wymagań dotyczących
maksymalnej mocy niezbędnej do realizacji zadanych warunków jazdy.
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 6 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
??analiza możliwości zastosowania zestawu baterii akumulatorów elektrochemicznych różnego
typu jak również możliwości współpracy takiej baterii z zestawem superkondensatorów w celu
podniesienia możliwości pracy źródła w warunkach obciążeń wysoką mocą.
Działanie 3:
Zaprojektowanie układu napędowego jazdy platformy Modułowego Systemu GULIWER, w tym:
??opracowanie i analiza strategii sterowania napędem uwzględniająca pracę zespołu silnik spalinowy
- generator w warunkach minimalizacji energii pobieranej z zasobnika energii oraz minimalizacji
zużytego paliwa.
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Etap 2
Początek realizacji
2021-06-01
Koniec realizacji
2021-09-30
Opis
Działanie 1:
Zaprojektowanie zawieszenia kół (wahaczy) wraz z układem skrętu, wyrównywania nacisków,
podnoszenia i samopoziomowania układu platform Modułowego Systemu GULIWER.
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu hydraulicznego platform Modułowego Systemu GULIWER;
Działanie 3:
Zaprojektowanie konstrukcji nośnej platform Modułowego Systemu GULIWER
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Etap 3
Początek realizacji
2021-10-01
Koniec realizacji
2021-11-30
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 7 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Opis
Działanie 1:
Opracowanie systemu sterowania Modułowego Systemu GULIWER
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Etap 4
Początek realizacji
2021-11-01
Koniec realizacji
2021-12-30
Opis
Rezultat końcowy projektu
Projekt końcowy w rozbiciu na poszczególne zespoły i układy systemu platform, wraz z rysunkami
wykonawczymi elementów i zespołów przeznaczonych do wytwarzania od podstaw
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Etap 5
Początek realizacji
2021-11-01
Koniec realizacji
2021-12-30
Opis
Dokumentacja
Opracowanie zakresu i programu szkolenia operatorów platform Modułowego Systemu GULIWER
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 8 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1.?Wykonawcą usługi, o której mowa w A.3 mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
2.?Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające łącznie poniższe
kryteria:
a)?Posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2).
b)?Należą min. do jednej z poniżej wymienionych kategorii podmiotów:
•?„organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową
A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 8 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z
późn. zm.);
•?spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
•?centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
•?przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust.
1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z
2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
•?akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
•?Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534)
•?podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
•?jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572);
•?instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 371);
•?międzynarodowe instytuty badawcze utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
•?Polska Akademia Umiejętności,
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 9 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
•?Inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e będące organizacjami prowadzącymi
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014;
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający
status podmiotu zgodny z ww. kategoriami, w szczególności – w przypadku gdy Wykonawcą ma
być spółka celowa jednostki naukowej, centrum transferu technologii uczelni lub akredytowane
laboratorium (notyfikowane laboratorium) – należy dołączyć dokument / akt założycielski
powołujący podmiot będący jednostką wybraną do realizacji projektu; w przypadku gdy Wykonawcą
ma być „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę”, należy przedłożyć dokument
potwierdzający posiadaną kategorię naukową: A+, A lub B.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
c)?Posiadają wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia wystarczające do zrealizowania
zamówienia - w celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr
2). Niezależnie od powyższego oświadczenia należy przedłożyć – w formie dodatkowego załącznika
do oferty:
(1)?wykaz posiadanej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania usługi badawczej;
(2)?wykaz posiadanej kadry badawczej wraz krótkim z opisem wykształcenia i doświadczenia
badawczego poszczególnych osób (min. 3 osoby) których wiedza i doświadczenie pozwalają na
efektywną realizację usługi badawczej (przedmiot zamówienia) oraz
(3)?krótki opis doświadczenia Wykonawcy wraz z podaniem przykładowych projektów
(doświadczenie zbieżne z Przedmiotem Zamówienia).
d)?Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -w celu
potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2).
e)?Wyrażają wolę udzielenia Zamawiającemu informacji o których mowa w pkt G.4 Zapytania
Ofertowego w terminach i warunkach tam wskazanych - w celu potwierdzenia spełnienia kryterium
należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2).
f)?Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•?uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•?posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
•?pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 10 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
•?pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 3).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
3.?Z uwagi na obowiązki nałożone przez Instytucję Pośredniczącą na Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do dołączenia do składanej oferty:
(1)?szczegółowej specyfikacji kosztów,
(2)?krótkiego opisu innowacji oraz
(3)?Opisu sposobu włączenia użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego produktu.
W ramach szczegółowej specyfikacji kosztów (tabela nr 1) powinny znaleźć się:
•?Wyszczególnione zadania, które składać się będą na całość realizowanej usługi – zgodnie ze
specyfikacją usługi wskazaną w pkt. G.1 Zapytania Ofertowego. Maksymalny okres realizacji całej
usługi nie może przekraczać 15 miesięcy. Każde zadanie powinno kończyć się konkretnym rezultatem
– kamieniem milowym;
•?Okres realizacji zadań;
•?Opis konkretnych prac (działań) realizowanych w ramach poszczególnych zadań;
•?Wskazanie kosztów (w ramach poszczególnych zadań), ich wysokości, a także podanie
uzasadnienia wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak również uzasadnienie niezbędności
poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia
jego rezultatów;
•?Dla każdego kosztu (np. koszt wynagrodzeń) należy uwzględnić podatek VAT (stawka 23%),
•?W ramach zadań należy uwzględnić także włączenie użytkowników końcowych w proces
świadczenia usługi przez Wykonawcę. Szczegółowy opis należy ponadto uwzględnić w tabeli nr 3
(poniżej).
W ramach krótkiego opisu innowacji (Tabela nr 2) powinien się znaleźć krótki opis innowacji
produktowej wraz z uzasadnieniem skali innowacyjności (min. skala krajowa).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 11 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
W ramach krótkiego opisu sposobu włączenia użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego
produktu należy odpowiedzieć na pytania zawarte w pierwszej kolumnie Tabeli nr 3.
W celu spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do formularza
oferty numerowanych kart zawierających Tabele nr 1, nr 2 i nr 3 według poniższych wzorów (wiersze
w tabelach można odpowiednio powielać), przy czym ta specyfikacja winna korespondować z
Przedmiotem Zamówienia wskazanym w Zapytaniu ofertowym i zawierać wszystkie wymagane tam
informacje. Dane wskazane w tabeli muszą być również zgodne z przedkładaną przez Wykonawcę
ofertą (kwota netto, czas realizacji usługi).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do niniejszego zapytania ofertowego załączono następujące dokumenty/wzory dokumentów:
1.?Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2.?Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3.?Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z powodu istnienia konfliktu interesów.
4.?Załącznik nr 4 - Opis istotnych postanowień umownych.
5.?Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.
6.?Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych
(parafowanych):
•?Formularza oferty (zgodnej z Załącznikiem nr 1)
•?Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
•?Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z
powodu istnienia konfliktu interesów (Załącznik nr 3).
•?Opisu istotnych postanowień umownych (Załącznik nr 4).
•?Oświadczenia RODO (Załącznik nr 5),
•?Oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 6),
•?Dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy
•?Wykazu posiadanej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania usługi badawczej
•?Wykazu posiadanej kadry badawczej wraz krótkim z opisem wykształcenia i doświadczenia
badawczego poszczególnych osób (min. 3 osoby)
•?Opisu doświadczenia Wykonawcy (doświadczenie zbieżne z przedmiotem zamówienia)
•?Dokumentów (uzupełnionych Tabel nr 1, nr 2 i nr 3) o których mowa w pkt. H.2 Zapytania
Ofertowego.
Brak lub błędne uzupełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów może skutkować
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 12 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
odrzuceniem oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość Przedmiotu Zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą w właściwego rejestru lub na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych, o których
mowa w części E.
Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i cena brutto w tym podatek VAT,
Ceny oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
w walucie polskiej PLN,
Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej
umowy.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a
kolejne strony winny zostać ponumerowane.
Oferta oraz pozostałe wymagane dokumenty powinny być sporządzone na drukach stanowiących
załączniki do Zapytania Ofertowego lub ściśle według określonych wzorów wskazanych w Zapytaniu
Ofertowym.
W przypadku składania oferty osobiście lub za pomocą poczty (kuriera) Wykonawca zamieszcza
podpisane (parafowane) dokumenty: ofertę i załączniki w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją:
„Oferta GULIWER - Zapytanie ofertowe nr FUD-01/BON/2020”. W przypadku wysyłania dokumentów
drogą elektroniczną, należy przesłać podpisane (parafowane) skany wymaganych dokumentów z
analogiczną adnotacją.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.?Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 120 dni kalendarzowych. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2.?Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobligowany
podpisać z Zamawiającym umowę na wykonanie usługi.
3.?Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
4.?W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia
negocjacji z Oferentami.
5.?Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 13 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
przetwarzanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
6.?W ramach wykonania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności będą zbierane następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, miejsce pracy,
stanowisko służbowe, doświadczenie zawodowe, dane kontaktowe, dodatkowe dane osobowe, o ile
będą niezbędne do realizacji niniejszego postepowania i nie będą naruszały praw i wolności tych
osób.
7.?Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest oraz 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
8.?Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego lub przez stronę trzecią, jakim jest
dochodzenie roszczeń i obrona praw Zamawiającego.
9.?Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, dostawcom
usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom
prawnym), mogą być także przekazane dostawcom usług informatycznych, z których Zamawiający
korzysta.
10.? Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
11.?Osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do:
??dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), - sprostowania danych
(art. 16. RODO),
??usunięcia danych (art. 17 RODO),
??ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
??przenoszenia danych (art. 20 RODO),
??wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
??niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym
profilowania (art. 22 RODO),
??prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.
12.?Dane osobowe w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 5 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5
lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
13.?Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencja niepodania danych może
skutkować wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub odrzuceniem
oferty.
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 14 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
14.?Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu.
15.?W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 16. Klauzule informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO,
którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25
maja 2018 r., mają odpowiednie zastosowanie w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
16.?Spełnienie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO względem wykonawcy
zostało spełnione w pkt 32 ppkt 1 do 11.
17.?Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO
zgodnie z Załącznikiem nr 5 - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio pozyskał.
18.?Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO
zgodnie z Załącznikiem nr 5 - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych od których dane
osobowe pozyskał względem Podwykonawcy/podmiotu trzeciego.
19.?Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego -
wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
20.?Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów
technicznych złożonej oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku oferent zobowiązany
jest do złożenia stosownego oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą
przedsiębiorstwa.
21.?Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód i innych dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia opisanego w Przedmiocie Zamówienia.
Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK
Opis
(1)?Kryterium I: Cena netto (C)
Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania (waga): 80 pkt
Sposób oceny:
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 15 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony jest przez 80. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Czy kryterium cenowe?
TAK
Opis
(2)?Kryterium II: Termin realizacji usługi (T)
Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania (waga): 20 pkt
Sposób oceny (punktacji):
•?13 - 15 miesięcy ?– 0 pkt.
•?10 - 12 miesięcy?– 10 pkt.
•?do 9 miesięcy ?– 20 pkt.
Czy kryterium cenowe?
TAK
Opis
Łączna maksymalna liczba punków za oba kryteria (C i T) wynosi 100. Zamawiający przydzieli każdej ofercie
odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P=(Cmin/Cx)*80+T =>
P – liczba punktów,
Cmin – najniższa cena netto spośród ofert,
Cx – cena netto analiz. oferty
T – termin realiza
Czy kryterium cenowe?
TAK
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 16 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Opis
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryteria zostaną zweryfikowane na
podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.
Największą liczbę pkt otrzyma oferta o najkrótszej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w
formularzu ofertowym poda termin wykonania.
Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-12-01 - data opublikowania
-> 2020-12-11 15:00:00 - termin składania ofert
-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy
Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-03-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 17 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
-> 2021-06-01 - Etap2 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
-> 2021-07-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
-> 2021-09-30 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
-> 2021-10-01 - Etap3 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
Wygenerowano: 2020-12-01 19:19 Strona 18 / 18
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
„Modułowa platforma transportowa z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
-> 2021-11-01 - Etap4 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
2021-11-01 - Etap5 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
-> 2021-11-30 - Etap3 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
-> 2021-12-30 - Etap4 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...
2021-12-30 - Etap5 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej
polegającej na wykonaniu na rzecz Zamawiającego prac B+R+I ma...

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria