Logo
Wydrukuj tę stronę

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 2

W związku z planowanym ubieganiem się Fabryki Urządzeń Dźwigowych SA o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” publikujemy dokumenty przetargowe. Celem przetargu jest wyłonienie wykonawcy elementu dla systemu.

 

(aktualizacja z dnia: 13.11.2017):

Przetarg został zakończony i rozstrzygnięty. Zwycięzcą, decyzją komisji, został ogłoszony oferent:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie ulica Aleje Jerozolimskie 202, 02-486

 

 

Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mesje.com.