Logo
Wydrukuj tę stronę

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z planowanym ubieganiem się Fabryki Urządzeń Dźwigowych SA o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” publikujemy dokumenty przetargowe. Celem przetargu jest wyłonienie wykonawcy systemu. 

(aktualizacja z dnia: 20.10.2017):

Przetarg został zakończony i rozstrzygnięty. Zwycięzcą, decyzją komisji, został ogłoszony oferent: Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mesje.com.