Logo
Wydrukuj tę stronę

Modernizacje

Modernizowane żurawie dokowe produkcji FUD Modernizowane żurawie dokowe produkcji FUD

FUD S.A. oferuje modernizacje różnych typów żurawi i suwnic.

Modernizacje dotyczą:

  • przywrócenia parametrów użytkowych,
  • poprawy parametrów użytkowych,
  • rozszerzenia zakresu działania,
  • wprowadzenia nowych technologii w sterowaniu, elektronice i napędach,
  • lepsze wykorzystanie konstrukcji poprzez zwiększenie udźwigu, szybkości i trwałości.

Modernizację poprzedza ekspertyza. Na bazie dużego doświadczenia FUD S.A. w tej dziadzienie jesteśmy w stanie określić czy cele użytkowe wyznaczane przez Klienta są osiągalne oraz czy ich koszt jest atrakcyjny w relacji do nowego urządzenia tego typu.

Dokonujemy też ekspertyz konstrukcji podtorza pod kątem jego zdolności do wyższych udźwigów oraz ewentualnej możliwości jego poniesienia.

W wyniku modernizacji urządzenie uzyskuje, zakładane często nowe znacznie lepsze parametry użytkowe. Wymianie podlegają wszystkie zużyte elementy napędowe, aparatura i sterowania. Lepiej wykorzystane zostają parametry konstrukcyjne wyrobu.

Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mesje.com.