Logo
Wydrukuj tę stronę

Dotacja na kapitał obrotowy dla FABRYKI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.

Dotacja na kapitał obrotowy dla FABRYKI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.

Dotacja na kapitał obrotowy dla FABRYKI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.

  • Program Operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Oś priorytetowa POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Efektem docelowym projektu jest:

  • Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
  • Okres realizacji programu: 01.08.2020 do 31.10.2020
  • Udział dofinansowania z Unii Europejskiej: 100%
  • Całkowity wydatki na realizację projektu: 354 052,44
Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mesje.com.