log in

Aktualności i nowości produktowe

Montaż kolejnych suwnic o dźwigu 250 ton

W okresie od 1 do 28 kwietnia br. na terenie budowy nowej elektrowni w Płocku ekipa montażowa FUD S.A zamontowała dwie suwnice o udźwigu 250 ton.

Do tego zadania była zaangażowana brygada składająca się z od 4 do 13 osób. Skład ekipy był zależny  od postępu robót, a ze względu na pilne potrzeby Inwestora, co do wykorzystania suwnic, prace prowadzono także w weekendy. Proces montażu przebiegał wg ścisłych terminowych i technicznych ustaleń z firmami budowlanymi działającymi na budowie. Do posadowienia suwnic na wysokości 22 m wykorzystano dźwig o nośności 400 ton.

29 i 30 kwietnia nastąpił odbiór UDT, podczas którego min. przeprowadzono badania udźwigowe z użyciem ciężarów o masie 312,5 tony. Inspekcja zakończyła się podpisaniem pozytywnego protokołu dopuszczającego suwnice do bezpiecznej eksploatacji.

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria